เยอรมนีเดินเครื่องเตาปฏิกรณ์ฟิวชั่น ทดลองดวงอาทิตย์เทียม 


โดย PPTV Online

เผยแพร่
        ทีมนักวิทยาศาสตร์ในเยอรมนีเริ่มเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชั่นที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้ว ในภารกิจค้นหารูปแบบของพลังงานนิวเคลียร์ที่ปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน