ใต้เฝ้าระวังคลื่นลมแรง-เหนืออุณหภูมิต่ำสุด 1.0 องศาฯ