วงถกโรงไฟฟ้าขยะโต้เดือด-ชาวเชียงรากใหญ่จี้ถอนออกจากแผนแม่บท


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ตัวแทนชาวบ้านเชียงรากใหญ่เข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นครั้งที่ 2 เรียกร้องให้ถอนโครงการโรงไฟฟ้าขยะออกจากแผนแม่บท

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน