สตง.เรียก บ.เอกชนชี้แจงขอบเขตงานไฟประดับลานคนเมือง 39 ล้านบาท


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรียกสอบบริษัทเอกชนที่รับเหมาโครงการประดับตกแต่งไฟที่ลานคนเมือง มูลค่า 39 ล้านบาทของกรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดโอกาสให้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดร่างรายละเอียดขอบเขตงานที่ใช้เวลาดำเนินการเพียงวันเดียว

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน