รักเป็น “ปลอดภัย” ลดปัญหาท้องไม่พร้อม


โดย PPTV Online

เผยแพร่
แนวโน้มประชากรไทยภาพรวมในระยะ 5 – 10 ปี ปีข้างหน้า เกิดปรากฎการณ์ “การเกิดน้อยด้อยคุณภาพ”

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน