ประมุข 2 คริสตจักร ประกาศฟื้นความสัมพันธ์


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก ทรงพบกับสมเด็จพระสังฆราชคีริลล์ ประมุขแห่งคริสตจักรออร์โธด๊อกซ์แห่งรัสเซีย ประกาศที่จะฟื้นความร่วมมือระหว่าง 2 คริสตจักร หลังทั้ง 2 นิกายประกาศแยกตัวออกจากกันเกือบ 1,000 ปี

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน