ถอดรหัส วิกฤตนกแอร์


โดย PPTV Online

เผยแพร่
แม้จะสามารถขอความร่วมมือจากสายการบินพันธมิตรให้ช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ระดับหนึ่ง แต่สถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นก็ดูเหมือนจะทำให้ “ปัญหาขาดแคลนนักบิน” ที่บริษัทไม่ยอมแก้ไขมาเป็นเวลานาน มีน้ำหนักขึ้นมาทันที เพราะนอกจากกลุ่มนักบินที่เป็นคู่กรณีของบริษัทจะหยิบยกมาเป็นเหตุผลของการลาหยุดพร้อมกันเพื่อแสดงออกให้ผู้บริหารเร่งแก้ปัญหา หากย้อนไปดูคำชี้แจงของคุณพาที สารสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ก็มีคำอธิบายถึงสาเหตุของความขัดแย้งครั้งนี้ ที่ดูจะย้อนแย้งกันอย่างมาก โดยเฉ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน