จิตแพทย์เด็กชี้ "เด็กติดเกม" มีโอกาสเลียนแบบวิธีก่ออาชญากรรม !!


โดย PPTV Online

เผยแพร่
จิตแพทย์เด็กเผยการเล่นเกมคือ กระบวนการเรียนรู้ของเด็ก ชี้อาจทำให้เด็กมีพฤติกรรมเลียนแบบเกมได้ หากไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่ดีพอจากครอบครัว อาจส่งผลให้ก่ออาชญากรรมได้ แนะวิธีแก้ปัญหาต้องแก้ที่สถาบันครอบครัว พ่อแม่ต้องถามตัวเองว่าให้เวลาคุณภาพกับลูกอย่างเพียงพอหรือเปล่า...

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน