กปน. ชวนคนกรุงประหยัดน้ำ สู้วิกฤต "ภัยแล้ง"


โดย PPTV Online

เผยแพร่
การประปานครหลวง รณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ำลดลง 10 เปอร์เซ็นต์ เพื่อสู้วิกฤตภัยแล้งต่อเนื่อง ย้ำยิ่งประหยัดน้ำได้มาก จะช่วยให้มีน้ำเหลือไว้ทำนาปีมากขึ้น

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน