มท.1ลงพื้นที่เชียงใหม่มอบนโยบายอปท.


โดย PPTV Online

เผยแพร่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะไปจังหวัดเชียงใหม่เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเหนือ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน