แหล่งท่องเที่ยวน้ำแห้งขอด สัญญานวิกฤตแล้งหนัก


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สถานการณ์ภัยแล้งความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร น้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคแล้ว  ยังได้ส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ โดยเฉพาะน้ำตก แหล่งท่องเที่ยว

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน