นักวิชาการแนะรัฐตั้งศูนย์เฝ้าระวังโรคระบาดอาเซียน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ทุกวันนี้ทั่วโลกตื่นตัวในการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคระบาดมากขึ้น แม้ปัจจุบันวงการสาธารณสุขหลายประเทศคิดค้นวัคซีนป้องกันสำเร็จแต่การเปิดพรมแดนเพื่อพัฒนาระหว่างประเทศก็ต้องเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อที่แฝงมากับการเคลื่อนย้ายประชากรด้วย โดยเฉพาะการเปิดประชาคมอาเซียน ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงเสนอแนะรัฐบาลสนับหนุนงบประมาณส่งเสริมนักวิจัยด้านสาธารณสุขพัฒนาวัคซีนเพื่อรับมือกับโรคติดต่อเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

10 ปีที่ผ่านมา มีโรคระบาดเกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น โรคมาลาเรีย โรคมือเท้าปากเปื่อย โรคไข้เลือดออก ฯ ทำให้ไทยต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเมื่อเปิดประเทศรับประชาคมอาเซียน แต่ที่ผ่านมาไทยพบปัญหาการนำเข้าวัคซีนล่าช้าและเสียเงินไปกับการนำเข้าวัคซีนปีละ 2,400 ล้านบาท

 

วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มองว่า รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณให้นักวิจัยด้านสาธารณสุขไทยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคระบาดเอง เพื่อให้ไทยรับมือกับแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาในประเทศ เพราะล่าสุดพบว่ายังมีแรงงานผิดกฎหมายหลายแสนคนลักลอบเข้าประเทศ ซึ่งคนเหล่านี้ไม่ได้ผ่านตรวจโรคก่อน

 

แอนดริว คอร์วิน อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาวะโลก วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบุว่า หากประชาชนไม่ตระหนักถึงความสำคัญของวัคซีนป้องกันโรคระบาดในอนาคตร่างกายจะอ่อนแอต่อเชื้อโรคต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มโรคระบาด 10 โรคที่เคยเกิดขึ้นใน 10 ชาติอาเซียน เช่น ประเทศเวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร์ เป็นต้น

 

นอกจากนี้ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา เสนอให้รัฐบาลจัดตั้ง "ศูนย์เฝ้าระวังโรคระบาดและวัคซีนแห่งเอเชีย" เพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษางานวิจัย ผลักดันประเทศให้เป็นศูนย์กลางส่งออกวัคซีนในแถบประเทศอาเซียน รับมือสถานการณ์โรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และเฝ้าระวังการกลับมาของโรคระบาดที่เคยเกิดขึ้น เช่น โรคมาเลเรีย อหิวาตกโรค ฯ

TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ