ซิมบับเวทุ่มงบกว่า 8 แสนดอลลาร์สหรัฐจัดงานวันเกิดผู้นำ ท่ามกลางเสียงวิจารณ์