"บิน ลาเดน" ทิ้งมรดก 29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้นักรบญิฮาดใช้ทำสงครามศาสนาทั่วโลก

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


อุซามะห์ บิน ลาดิน ผู้นำกลุ่มอัลกออิดะห์ เขียนพินัยกรรม ทิ้งสมบัติส่วนตัวประมาณ 29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 1 พันล้านบาท เพื่อให้นักรบญิฮาดนำไปใช้ทำสงครามศาสนาทั่วโลก

TOP ประเด็นร้อน