นักวิชาการ ยันไม่มีน้ำสำหรับนาปรัง ลุ่มเจ้าพระยา 2.5 ล้านไร่


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ชี้วิกฤติแล้ง 59 พิสูจน์ฝืมือบริหารจัดการน้ำ “รัฐบาล” จะทำได้ตามแผนหรือไม่ ?

 

ศ.ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสภา สาขาวิชาระบบโลกและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 

ศ.ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสภา สาขาวิชาระบบโลกและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระบุว่าวิกฤติแล้งในปี 2559 ถือเป็นความท้าทาย การบริหารจัดการน้ำของภาครัฐ เนื่องจากภาพรวมทั่วประเทศมีน้ำต้นทุนเพียง 15,559 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งถือว่าต่ำที่สุด 10 ปี จึงคาดการณ์ว่า ในช่วงเดือน มี.ค. – พ.ค. ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง จะเกิดภาวะขาดแคลนและแย่งชิงน้ำอย่างหนัก

โดยตามรูปแบบการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐ ได้แบ่งน้ำต้นทุนข้างต้นปริมาณ 11,420 ล้าน ลบ.ม. ถูกนำไปจัดสรรสำหรับใช้ในภาคการเกษตร 3,564 ล้าน ลบ.ม. อุปโภคบริโภค 2,173 ล้าน ลบ.ม. รักษาระบบนิเวศน์(ผลักดันน้ำเค็ม) 5,487 ล้าน ลบ.ม. และภาคอุตสาหกรรม 196 ล้าน ลบ.ม. ส่วนที่เหลืออีก 4,139 ล้าน ลบ.ม. สำรองไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศน์ ในช่วงต้นฤดูฝนในเดือน ก.ค. 2559 ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าในปีนี้ ฝนอาจจะมาช้ากว่าปกติ 1-2 เดือน

ทั้งนี้ สำหรับสถานการณ์บริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตามข้อมูลระบุว่ามีปริมาณน้ำต้นทุนเพียง 4,647 ล้าน ลบ.ม. โดยรัฐกันน้ำปริมาณ 1,347 ล้าน ลบ.ม. สำรองไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศน์ในช่วงต้นฤดูฝนในปีนี้ จึงเหลือน้ำที่ใช้สำหรับจัดสรรได้จริงเพียง 3,300 ล้าน ลบ.ม. แบ่งไปใช้สำหรับภาคการเกษตร เฉพาะไม้ผล พืชไร่ และผักใช้น้ำน้อย 400 ล้าน ลบ.ม. รักษาระบบนิเวศน์(ผลักดันน้ำเค็ม) 1,785 ล้าน ลบ.ม. อุปโภค-บริโภค 1,000 ล้าน ลบ.ม. และภาคอุตสาหกรรม 15 ล้าน ลบ.ม.

“จากตัวเลขข้างต้นจะเห็นว่าลุ่มน้ำเจ้าพระยา ไม่ได้มีการกันน้ำสำหรับส่งให้นาปรัง แต่จากตัวเลขการทำนาปรับ ในช่วงเดือน พ.ย. 2558 – ก.พ. 2559 มีการปลูกข้าวไปแล้วถึง 2.5 ล้านไร่ โดยอยู่ในเขตชลประทานกว่า 2 ล้านไร่ จึงมีความต้องการใช้น้ำเกือบ 4,000 ล้าน ลบ.ม. หากรัฐไม่สามารถควบคุมน้ำได้ตามแผน จะส่งผลกระทบต่อน้ำกินน้ำใช้คนในเมืองอย่างแน่นอน โดยเฉพาะหากต้องนำน้ำต้นทุนที่สำรองไว้ สำหรับใช้ก่อนถึงฤดูฝนที่อาจตกช้ากว่าปกติในปีนี้”

สำหรับแนวทางรับมือปัญหาภัยแล้งปี 2559 ศ.ดร.ธนวัฒน์ แนะว่า ชาวนาต้องเตรียมใจรับผลกระทบข้าวนาปรัง มีจะความเสียหายอย่าน้อย 1-2 ล้านไร่ทั่วประเทศ ขณะที่หน่วยงานที่รับผิดชอบการผลิตน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค ควรเตรียมหาแหล่งน้ำดิบสำรองไว้มากกว่า 2 เดือน โดยหาและพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินสำรองไว้ใช้กรณีฝนตกช้ากว่าปกติ ควบคู่ไปกับการลดแรงดันน้ำให้ไหลช้าลง ส่วนภาคประชาชนต้องช่วยกันประหยัดน้ำ พร้อมกับสำรองน้ำประปาไว้ใช้อย่างน้ำ 1 เดือน โดยเฉพาะโรงพยาบาล โรงแรม โรงเรียน และส่วนราชการ ที่สำคัญรัฐบาลต้องมีมาตรการที่เข็มข้นควบคุมสงครามแย่งชิงน้ำ และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง รวมทั้งกำกับหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการน้ำอย่างเท่าทัน

 

 

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ