กรมชลฯเตือน 10 เขื่อนเริ่มวิกฤติ! หลังภัยแล้งลุกลามหนัก

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สถานการณ์ภัยแล้งในประเทศไทยถือว่ายืดเยื้อมาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน นอกจากภัยแล้งจะส่งผลต่อผลผลิตแล้ว ยังมีผลกระทบต่อแรงงานภาคเกษตรด้วย ขณะที่กรมชลประทานเตือน 10 เขื่อนเริ่มวิกฤต เตรียมปรับแผนบริหารจัดการเพื่อให้พ้นวิกฤตเบื้องต้น

TOP ประเด็นร้อน