ส่งหุ่นยนต์ดับเพลิง แก้ปัญหาไฟป่าภาคเหนือ

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ส่งหุ่นยนต์ดับเพลิง แทนการทำงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เข้าช่วยเหลือในจังหวัดพื้นที่ที่ประสบปัญหาหมอกควันไฟป่า

TOP ประเด็นร้อน