กระเช้าภูกระดึง...เพื่อใคร (คลิป)

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


วัตถุประสงค์สำคัญของการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง คือ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่ให้ดีขึ้น โดยชาวบ้านคาดหวังว่าหากการท่องเที่ยวเติบโต ความเจริญจะเกิดขึ้นตามมา และรายได้จะเพิ่มขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้วรายได้เหล่านี้จะตกแก่พวกเขาอย่างแท้จริงหรือไม

TOP ประเด็นร้อน