ถอดรหัส ม.44 ฉบับ 9

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ถ้อยคำในคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 9 / 2559 อาจเป็นเพียงการสลับขั้นตอนการดำเนินโครงการที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม จากที่ต้องทำรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ก่อน แล้วจึงจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างก่อนได้ในระหว่างที่ EIA ยังไม่แล้วเสร็จ โดยย้ำว่าจะทำสัญญาไม่ได้หาก EIA ยังไม่ผ่านแต่เมื่อวิเคราะห์ดูแล้ว อาจมีกระบวนการ ขั้นตอน บางอย่างที่หายไป

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน