พล.อ.เปรม แนะใช้ศาสนาสอนให้คนละอายต่อการ “ทุจริต”

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


พล.อ.เปรม แนะ การปฏิเสธการทุจริตจะต้องเริ่มที่ตัวเราเอง และสั่งสอนให้เด็กเรียนรู้ว่าการโกงเป็นสิ่งไม่ดี ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา ภายในพิธีเปิดงานสัมมนา “การใช้ศาสนาเข้ามามีบทบาทในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น”

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน