"ชวลิต" เปิดบ้านถกสถานการณ์บ้านเมือง แนะรธน.ใหม่ต้องมีความเสมอภาค