หลายจังหวัดภัยแล้งยังวิกฤติ

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สถานการณ์ภัยแล้งขยายวงกว้างในหลายพื้นที่ ชาวบ้านต้องเร่งหาแหล่งน้ำสำรอง

TOP ประเด็นร้อน