แปลงโฉมตึกร้างพัทยา เป็นดินแดนกราฟฟิตี้ สร้างแลนด์มาร์คท่องเที่ยวแห่งใหม่