ญี่ปุ่นเริ่มสร้างกำแพงน้ำแข็ง กันกัมมันตรังสีฟุกุชิมารั่วไหล