ผู้นำแอฟริกาใต้ยอมคืนเงินหลวง หลังนำไปใช้ปรับปรุงบ้าน