ปัญหาหมอกควันไฟ ส่งผลชาว อ.อมก๋อย ป่วยโรคทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น 2 เท่า