“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม” ๕ พ.ค. วันฉัตรมงคล

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


วันฉัตรมงคล ตามความหมาย ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ ระบุว่า เป็นพระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตรสิริราชกกุธภัณฑ์ พระแสงประจำรัชกาล ทำในวันซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษกเสวยราชสมบัติตามราชประเพณี

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน