เกษตรกรไทยเสี่ยงอันตรายพิษสารเคมี ยอดผู้ป่วยเพิ่ม 4 เท่าตัว !!!


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กระทรวงสาธารณสุข พบ เกษตรกรไทยร้อยละ 32 เสี่ยงและไม่ปลอดภัยจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และมีผู้ป่วยจากพิษสารกำจัดศัตรูพืชเพิ่ม 4 เท่าตัว ทั้งพิษเฉียบพลันและระยะยาว เช่น แสบตา คลื่นไส้ หายใจขัด เป็นมะเร็ง อาจรุนแรงถึงขั้นเป็นหมันหรือเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน