ม.รังสิต จ่ออนุญาตให้นำเพียงดินสอ 2B และยางลบ เข้าห้องสอบได้เท่านั้น


โดย PPTV Online

เผยแพร่




อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต พิจารณามาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตสอบขึ้นอีกในอนาคต

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน