เมล็ดข้าวแรกนาขวัญ...ต่อความหวังเกษตรสู้ภัยแล้ง (คลิป)

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ตามความเชื่อแสดงถึงการเริ่มต้นฤดูทำนา และเสริมสร้างให้เกิดขวัญกำลังใจแก่เกษตรกร โดยเฉพาะปีนี้เกษตรกรประสบภัยแล้ง และใกล้ถึงฤดูทำนารอบใหม่ เกษตรกรบางส่วน เชื่อว่า เมล็ดพันธุ์ที่เก็บได้จากพระราชพิธีนี้จะสามารถช่วยต่อชีวิตชาวนาอย่างพวกเขาได้

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน