จีน เตือน ไต้หวัน ยึดมั่นแนวทาง “จีนดียว”

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ทางการจีนแผ่นดินใหญ่ยืนยันการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไต้หวันในการเลือกตั้งผู้นำ เมื่อเดือน ม.ค ที่ผ่านมา จะไม่ส่งผลกระทบต่อนโยบายของจีนที่มีต่อไต้หวัน  พร้อมเตือนว่าทั้งสองฝ่ายจะต้องยึดมั่นในหลักการ “จีนเดียว” ตามข้อตกลงที่ทำไว้เมือปี 1992

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน