สตรีตั้งครรภ์ทั่วโลกเลือกทำแท้งถึง 1 ใน 4 (คลิป)


โดย PPTV Online

เผยแพร่
องค์การอนามัยโลก เปิดเผยตัวเลขของสตรีตั้งครรภ์ที่ทำแท้งทั่วโลก มีจำนวนสูงถึง 56 ล้านคนต่อปี เทียบเท่ากับทุกๆ 1 ใน 4 คนที่ตั้งครรภ์ ส่วนใหญ่เป็นสตรีที่อาศัยอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน