เจ้าหน้าที่เพิ่มกำลังคน 2 เท่า อำนวยความสะดวกรับเปิดเทอม (คลิป)