เมนูฉลาม เดิมพันการอยู่รอด อุตสาหกรรมประมงไทย

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ความเหมาะทางจริยธรรม ที่ตั้งคำถามกับร้านอาหารเหล่านี้ อาจเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลย หากดูจากสถานการณ์การล่าและขายฉลามในประเทศไทย ที่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ หรือ IUCN สำรวจไว้ ข้อมูลชุดนี้บอกถึงความสุ่มเสี่ยงต่อการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย หรือ IUU ซึ่งเวลานี้รัฐบาลไทยพยายามอยู่

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน