“แอปเปิ้ล” ปรับเปลี่ยนซื้อแอพ-เพลง เป็นเงินสกุลบาท