สุขกาย สบายใจ ที่มหาเจดีย์โพธินาถจำลอง (คลิป)

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ที่ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีการสร้าง พระมหาธาตุเจดีย์ไตรรัตนพุทธญาณรังสีปฐวีมงคล หรือ เจดีย์โพธินาถ โดยจำลองแบบมาจากเจดีย์โบดะนาถ ซึ่งเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนปาล

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน