ครม. เห็นชอบร่างภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ มีบ้านมากกว่าหนึ่งหลังต้องเสียภาษี ที่ดินเกษตรกรรมโดนด้วย


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ที่ประชุม ครม. เห็นชอบ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ หวังเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ที่ดินว่างเปล่าไม่ทำประโยชน์โดนมากสุด ร้อยละ 5 

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน