ชัดๆ ภาพถ่ายมุมสูงจุดก่อสร้างอาคารบ้านพักเชิงดอยสุเทพ ห้อมล้อมไปด้วยต้นไม้