“ไก่อู” ยันเอกสารยกเลิกมติครม.ปิดเหมืองทอง เป็นของจริง