กรมขนส่งฯ เผย พร้อมยกระดับวิศวกรรมยานยนต์ เพิ่มระดับความปลอดภัย


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กรมการขนส่งทางบก เผย พร้อมยกระดับมาตรฐานวิศวกรรมยานยนต์สู่สากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของรถทุกคัน ด้วยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งกระบวนการตรวจสภาพรถและการบำรุงรักษาเสริมสร้างความปลอดภัย พร้อมระบุ ไม่มีประกาศเพิ่มภาษีรถใช้แล้วแต่อย่างใด คงใช้อัตราภาษีรถประจำปีเดิมตามกฎหมาย

วันนี้ (12 มิ.ย. 59) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงการยกระดับมาตรฐานวิศวกรรมยานยนต์สู่สากลตามนโยบายเร่งด่วนซึ่งกรมการขนส่งทางบกดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญกับประเด็นความปลอดภัยของรถทุกคันบนท้องถนน ด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยได้ออกกฎกระทรวงใหม่ ฉบับที่ 62 พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2559 โดยเป็นการกำหนดและควบคุมมาตรฐานอุปกรณ์ส่วนควบเพื่อความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก

พร้อมกันนี้กฎกระทรวงดังกล่าวยังได้กำหนดความสูงของรถโดยสารต้องมีความสูงไม่เกิน 4.0 เมตร ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล จากเดิมปัจจุบันกำหนดไว้ไม่เกิน 4.30 เมตร ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 19 มีนาคม 2560 รวมถึงการติดตั้งระบบติดตาม GPS ในรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกเพื่อติดตามพฤติกรรมการขับขี่ตลอดเส้นทางแบบเรียลไทม์ โดยจะมีการบันทึกประวัติการขับขี่ทั้งหมดเพื่อประกอบการพิจารณามาตรการสร้างแรงจูงใจกับพนักงานขับรถที่ขับขี่ปลอดภัย รวมถึงมีมาตรการลงโทษอย่างเข้มงวดซึ่งสามารถช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถเร็วได้ ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา

สำหรับในช่วงครึ่งปีหลัง ประชาชนจะได้เห็นมิติใหม่ของความปลอดภัยด้านวิศวกรรมยานยนต์ที่กรมการขนส่งทางบกมุ่งมั่นผลักดันเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน อาทิ กำหนดมาตรฐานความแข็งแรงของโครงสร้างหลักของตัวถังรถโดยสาร ลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุรถโดยสารพลิกคว่ำ และเพื่อให้ตัวถังรถโดยสารมีความมั่นคงแข็งแรงและมีความปลอดภัยในการใช้งาน ยกระดับความปลอดภัยอุปกรณ์ส่วนควบของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกตามมาตรฐานสากล อุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง อุปกรณ์ยึดตู้หรือถังบรรทุก ระบบหน่วงความเร็วของรถ เป็นต้น

พร้อมทั้งกำหนดมาตรฐานรูปแบบรถยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับประเทศไทย รวมถึงกำหนดรูปแบบรถโรงเรียนและรถรับส่งนักเรียนให้มีความปลอดภัยและเอื้อต่อสภาพข้อเท็จจริงในวิถีชุมชน ซึ่งทุกคันต้องจดทะเบียนขออนุญาตให้ถูกต้อง พร้อมมีมาตรการกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายที่สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับข้อเสนอการปรับเพิ่มอัตราภาษีประจำปีรถที่มีอายุเกิน 7 ปีนั้น กรมการขนส่งทางบกยืนยันยังเก็บภาษีรถประจำปีในอัตราคงเดิมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ไม่มีการประกาศเพิ่มภาษีประจำปีรถยนต์เกิน 7 ปีหรือรถจักรยานยนต์เกิน 5 ปี แต่อย่างใด แต่จะเน้นความปลอดภัยและมาตรฐานการตรวจสภาพรถใช้งานแล้ว เพื่อสร้างมั่นใจว่ารถทุกคันที่ใช้งานบนท้องถนนมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยและไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งรถยนต์เกิน 7 ปีหรือรถจักรยานยนต์เกิน 5 ปี ต้องเข้ารับการตรวจสภาพรถก่อนชำระภาษีรถประจำปี และภายในเดือนกรกฎาคม 2559 นี้ จะเริ่มใช้ระบบรายงานผลตรวจสภาพรถ ตรอ. แบบออนไลน์ และระบบรายงานการตรวจทดสอบระบบก๊าซเชื้อเพลิงของรถยนต์แบบออนไลน์ ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสภาพรถของ ตรอ. ให้เข้มงวดขึ้น รวมถึงกำหนดมาตรฐานการบำรุงรักษารถตามระยะทาง หรือระยะเวลาที่กำหนด ในกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ รถบรรทุกขนาดใหญ่ และรถลากจูง เพื่อให้รถทุกคันอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยPPTV PHOTO : #สมศักดิ์เนตรทอง

PR - ตารางคะแนน-3_B PR - ตารางคะแนน-3_B
TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ