พ่อค้ากัมพูชาแห่ข้ามด่านพรมแดนดูร้านไฟไหม้โรงเกลือ