ข่าวดีในรอบ 30 ปี ครม. เห็นชอบ 4 สัตว์สงวนใหม่ของไทย


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบให้ “ฉลามวาฬ” “วาฬบรูด้า” “วาฬโอมูระ” และ “เต่ามะเฟือง” เป็นสัตว์สงวนชนิดใหม่ในรอบ 30 ปี  เนื่องจากมีความสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเล แต่ปัจจุบันอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (21 มิ.ย. 2559) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าสงวน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เสนอให้เพิ่ม ปลาฉลามวาฬ (Rhincodon typus) วาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni) วาฬโอมูระ (Balaenoptera omurai) และเต่ามะเฟือง (Dermochelys coriacea) เป็นสัตว์สงวนชนิดใหม่ เนื่องจากสัตว์ทะเลทั้ง 4 ชนิด เป็นสัตว์ยากและมีสถานภาพใกล้ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง ทว่ามีบทบาทและความสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเล เพราะอยู่ด้านบนของห่วงโซ่อาหาร ช่วยรักษาความสมดุลและเป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ

แต่ที่ผ่านมายังมิได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ในฐานะที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITIES) จึงมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามอนุสัญญา ที่กำหนดให้ประเทศสมาชิกต้องมีมาตรการในการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเหมาะสม

ขณะที่ ดร.ธรณ์ ธำรงค์นาวาสวัสดิ์ รองคณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนึ่งในผู้ผลักดันให้สัตว์ทะเลทั้ง 4 ชนิด ยกระดับเป็นสัตว์สงวน โพสต์ภาพถ่ายพร้อมข้อความลงเฟซบุ๊ก Thon Thamrongnawasawat ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องที่ช่วยกันดำเนินการจนประสบความสำเร็จ

 

ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊กแฟนเพจ: Thon Thamrongnawasawat

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ