ทอ.- ญาติ จัดพิธีรับร่างนักบินกลับกรุงเทพ


กองทหารเกียรติยศอากาศโยธิน ตั้งแถวพิธีทำความเคารพและส่งร่าง 3 ทหารอากาศ

TOP ประเด็นร้อน