พ่อค้า-แม่ค้าปากคลองตลาด ไม่พอใจ จนท. นำดอกไม้เททิ้งเกลื่อนถนน !!!