แชร์ว่อน.. "ไม่อนุญาตให้เฟซบุ๊กเข้าถึงข้อมูล" นักวิชาการฯ เตือนอย่าหลงเชื่อ ข้อความลูกโซ่