“อรรชกา”ระบุ โตโยต้าลดคน เพราะจ้างไว้มากในช่วงนโยบายรถคันแรก