ตรวจสอบ “อุปกรณ์เสริม” เครื่องสูบน้ำ กทม. ที่มาราคา 9.3 แสน (คลิป)