ธ.ก.ส.เผยเกษตรกรไทยยังมีความสุข แม้ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ชาวไร่อ้อยมีระดับความสุขมากที่สุด เพราะราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้น ขณะที่เกษตรกรรายภาคนั้น เกษตรกรภาคอีสานมีความสุขมากที่สุด


นางอภิรดี ยิ้มละมัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า จากการสำรวจความคิดเห็นเกษตรกรทั่วประเทศ ในหัวข้อ "ระดับความสุขของเกษตรกรไทย" จำนวนกลุ่มตัวอย่างรวม 2,044 ราย ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557 พบว่า ความสุขโดยรวมของเกษตรกรไทยอยู่ในระดับสูง หรือ คิดเป็น ร้อยละ 80.26


เมื่อจำแนกตามอาชีพเกษตรกร ผู้ปลูกอ้อย มีคะแนนเฉลี่ยความสุขสูงที่สุด หรือ เฉลี่ย 3.22 เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยของน้ำตาลทรายในตลาดโลกเดือนพฤศจิกายนปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 5.6 และมีทิศทางเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อาชีพเกษตรกรที่มีความสุขรองลงมา คือ ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันและเลี้ยงไก่เนื้อ มีคะแนนความสุขเฉลี่ย 3.19 และ 3.17 ตามลำดับ เพราะราคาปาล์มน้ำมัน มีทิศทางเพิ่มขึ้น จากความต้องการผลผลิตปาล์มน้ำมัน เพื่อการบริโภคและใช้ในอุตสาหกรรม รวมทั้งผลิตน้ำมันไบโอดีเซล


สำหรับราคาไก่เนื้อ ที่เกษตรกรขายได้ก็ปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณไก่เนื้อออกสู่ท้องตลาดไม่มากนัก ขณะที่ความต้องการบริโภคเนื้อไก่มีมากขึ้น จากการเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวและเทศกาลเฉลิมฉลอง อย่างไรก็ตาม เกษตรกรกลุ่มรับจ้างทำการเกษตร มีคะแนนความสุขเฉลี่ยต่ำที่สุด เมื่อเทียบกับอาชีพอื่น หรือ เฉลี่ย 3.01


ส่วนความสุขของเกษตรกรไทย โดยจำแนกเป็นรายภาค เกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคะแนนความสุขเฉลี่ยสูงสุด หรือ เฉลี่ย 3.19 / จากแนวโน้มราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งพื้นที่เพาะปลูกหลักของอ้อยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่พื้นที่ที่เกษตรกร มีคะแนนความสุขเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ภาคกลางและภาคใต้ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ในภาคกลางปลูกข้าว และ ภาคใต้ปลูกยางพารา

PR-โปรแกรมผลบอล-2_B PR-โปรแกรมผลบอล-2_B
TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ