บขส.-เจ้าหน้าที่ทหาร ตรวจขนส่งหมอชิต 2 เพื่อใช้เป็นจุดจอดคิวรถตู้ใหม่