พบนักศึกษาไทยไม่ถนัดทักษะ “การนำเสนองาน” และ “ความเป็นผู้นำ”


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สำรวจพบนักศึกษาไทยไม่ถนัดทักษะการ “เขียนอีเมล” - “นำเสนอผลงาน” - “ความเป็นผู้น้ำ” แนะเร่งพัฒนาฝึกฝนเพราะเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน