พบนักศึกษาไทยไม่ถนัดทักษะ “การนำเสนองาน” และ “ความเป็นผู้นำ”